Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym .

Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Przy przetwarzaniu danych stawiamy sobie za cel, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są istotne dla optymalnego i ekonomicznego korzystania z naszych ofert w sklepie internetowym. Chronimy dane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, jakie dane i w jakiej formie są przetwarzane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Jednocześnie w ten sposób wypełniamy obowiązek informowania zgodnie z art. 13 RODO.

Administrator i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej jest:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
E-mail: data-protection@foodspring.com

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:
JBB Data Consult GmbH
Christinenstraße 18/19
10119 Berlin
E-mail: datenschutzbeauftragter@foodspring.com

1. Dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Funkcje naszej strony internetowej

Poniżej opiszemy, jakie dane i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy w ramach funkcji oferowanych naszym użytkownikom, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe i kto może Twoje dane otrzymać.

a) Ogólne korzystanie ze strony internetowej

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy i zapisujemy tylko te dane, które nam aktywnie podasz. Jednak niezależnie od powyższych zasad serwer internetowy naszego dostawcy hostingu automatycznie rejestruje wejścia na strony, a przy tym w szczególności Twój adres IP. Twój adres IP nie jest jednak zapisywany.

Poza tym w celu utrzymania bezpieczeństwa systemu nasz dostawca hostingu zakłada tzw. pliki dziennika. Te pliki dziennika zawierają informacje takie jak: data wejścia, adres URL, wyświetlane treści oraz przesłane informacje.

Informacje te są dla nas anonimowe. Ich powiązanie z konkretną osobą jest tym samym niemożliwe.

Przetwarzanie Twojego adresu IP podczas generowania połączenia odbywa się po to, abyśmy mogli udostępnić Ci naszą stronę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wymieniony cel.

Nasze pliki dziennika są przechowywane przez 30 dni.

b) Formularz kontaktowy

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego. W tym celu musisz podać nam adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Możesz również wpisać swoje imię i nazwisko, tytuł zapytania i konkretną wiadomość.

Jeżeli kontaktujesz się z nami na adres e-mail podany na naszej stronie internetowej, podajesz nam co najmniej swój adres e-mail, a opcjonalnie również inne informacje, które wpisujesz w swojej wiadomości. Musimy przetworzyć te dane, aby zająć się Twoją sprawą. Przetwarzamy dane w ramach nawiązania kontaktu, aby móc opracować Twoje zapytanie i udzielić na nie odpowiedzi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wymieniony właśnie cel.

Przechowujemy Twoje e-maile i nawiązania kontaktu przez czas konieczny do opracowania Twojego zapytania, następnie zapisujemy je na okres 3 lat, na wypadek gdybyś ponownie skontaktował się z nami w związku ze swoim pierwotnym zapytaniem. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli drogą mailową nawiązujesz z nami stosunek umowny. W takim przypadku okres przechowywania danych określa umowa stanowiąca jego podstawę. Otrzymasz osobną informację o związanym z tym przetwarzaniu danych.

c) Założenie konta klienta, funkcja i ocena zakupu

Podczas tworzenia konta użytkownika zapisujemy niezbędne dane, które podajesz dobrowolnie. Przy składaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym automatycznie zakładamy konto użytkownika na podstawie danych z zamówienia. Dane dotyczące zamówienia wysyłamy ci e-mailem razem z naszymi OWH. Jako zarejestrowany użytkownik możesz w dowolnym momencie przeglądać na swoim koncie klienta dane dotyczące Twojego zamówienia oraz wcześniejszych zamówień. Oczywiście w dowolnym momencie możesz zlecić nam usunięcie Twojego konta użytkownika. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy do wypełnienia i realizacji Twojego zamówienia.

W celu założenia konta klienta i przy składaniu zamówienia gromadzimy następujące dane: forma grzecznościowa, Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail, Twoje samodzielnie wybrane hasło, nazwa Twojej firmy, Twoja ulica, Twój numer domu, dodatkowe informacje adresowe (jeśli dotyczy), Twój kraj, Twój kod pocztowy, Twoja miejscowość, Twój numer telefonu.

Elementem konta klienta są dokonane przez Ciebie oceny. W ten sposób zapewniamy, aby klienci mogli oceniać tylko te produkty, które zakupili. Gromadzimy w tym celu: nazwę, tytuł oceny, Twoją wiadomość, ocenę (w formie gwiazdek). Nigdy nie publikujemy danych osobowych zapisanych na Twoim koncie klienta. Przetwarzanie Twoich danych zapisanych na koncie klienta odbywa się po to, aby udostępnić Ci funkcje konta klienta i – jeżeli coś kupisz – aby móc opracować i zrealizować Twoje zamówienie. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zawsze art. 6 ust. 1 podpunkt b) RODO. Prawo zobowiązuje nas również do przechowywania przez określony czas danych takich jak faktury, umowy i inne informacje istotne z księgowego punktu widzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych odbywającego się w tym celu jest art. 6 ust. 1 podpunkt c) RODO w poł. z § 147 ordynacji podatkowej i 257 kodeksu handlowego. Twoje dane przetwarzane w ramach konta klienta przechowujemy do momentu wypowiedzenia przez Ciebie konta klienta. Po tym fakcie przechowujemy Twoje dane przez okres kolejnych 3 lat na wypadek, gdyby ze stosunku prawnego z Tobą wyniknęły jeszcze roszczenia. Dane osobowe zawarte w umowach lub fakturach przechowujemy przez okres 11 lat od końca roku, w którym Twoje konto klienta zostało wypowiedziane. Dane zawarte w korespondencji handlowej lub innych dokumentach, które są istotne z podatkowego punktu widzenia, przechowujemy przez okres 7 lat od końca roku, w którym Twoje konto klienta zostało wypowiedziane.

W celu oceny zakupu kontaktujemy się z Tobą w ramach realizacji umowy. Twoje dane wykorzystujemy tylko w tym celu, a w szczególności nie wykorzystujemy ich do innych celów reklamowych ani nie przekazujemy osobom trzecim. Podstawę prawną przetwarzania stanowi tutaj również art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO, przy czym uzasadnionym interesem jest wymieniony powyżej cel. Twoją ocenę przechowujemy tylko tak długo, jak długo sprzedajemy produkt.

W przypadku braku sprzeciwu, wykorzystujemy Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy w ramach sprzedaży towaru lub usługi, do elektronicznego przesyłania reklam własnych towarów lub usług podobnych do tych, które już u nas kupiłeś/-aś. W dowolnym momencie możesz wysłać nam wiadomość i wyrazić w niej sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twojego adresu e-mail. Dane kontaktowe niezbędne do złożenia sprzeciwu znajdziesz w nocie prawnej. Możesz też skorzystać z odpowiedniego linku w mailu reklamowym. Nie poniesiesz innych kosztów niż koszty przesłania zgodnie z taryfami podstawowymi. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO i art. 95 RODO w poł. z § 7 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Twoje dane wymagane do tego celu przechowujemy do momentu, w którym sprzeciwisz się otrzymywaniu wiadomości reklamowych.

d) Nesletter i usługi doradcze

Przy zamawianiu newslettera za twoją zgodą zapisujemy twój adres e-mail, który wykorzystujemy do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi.

Przy zamawianiu newslettera za twoją zgodą zapisujemy twój adres e-mail, który wykorzystujemy do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Stosujemy przy tym procedurę double opt-in, tzn. wysyłamy ci nasz newsletter mailowy, tylko jeżeli wyraziłeś na to zgodę. W tym celu wysyłamy ci e-mail potwierdzający, w którym prosimy o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie linka podanego w e-mailu. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem). Dodatkowo w każdym newsletterze znajdziesz link do rezygnacji z newslettera.

Jako klient foodspring otrzymasz od nas e-mailem bezpłatną ofertę doradztwa oraz polecenia produktów. Jako klient otrzymasz ofertę doradztwa oraz polecenia produktów niezależnie od tego, czy zasubskrybowałeś newsletter. W ten sposób chcemy przesyłać ci informacje o produktach z naszej oferty, które pasują do twojej historii zamówień i które na podstawie twoich ostatnich zakupów mogłyby wzbudzić twoje zainteresowanie. Oczywiście ściśle przestrzegamy przy tym przepisów prawa. Rezygnacja z oferty doradztwa i poleceń produktów jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem). Dodatkowo w każdym e-mailu znajdziesz link do rezygnacji.

Przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. Przechowujemy Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody.

Aby zapewnić ci coraz przyjemniejsze zakupy i chronić cię przed niepotrzebnymi reklamami, wykorzystujemy przesłane przez ciebie i wygenerowane automatycznie informacje, aby przesyłać ci spersonalizowane reklamy dopasowane do ciebie i twoich zainteresowań. Wykorzystujemy przy tym wyłącznie informacje poddane pseudonimizacji, takie jak potwierdzenia otrzymania i przeczytania e-maili, twoją historię zamówień, datę i czas odwiedzin na stronie internetowej, odwiedzone przez ciebie strony produktów. Analiza i ocena tych informacji umożliwia nam przesyłanie ci spersonalizowanych reklam. Naszym celem jest dobieranie dla ciebie przydatnych i ciekawych reklam. Chcemy uniknąć przypadkowości i przesyłać ci tylko takie reklamy (np. w formie newsletterów, poleceń produktów w e-mailach, reklamy listownej lub dołączanej do paczek), które są zgodne z twoimi zainteresowaniami. Jeżeli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dowolnym momencie możesz się sprzeciwić wszystkim lub tylko określonym środkom reklamy bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem).

Przetwarzanie w tym przypadku opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) PKBR. W naszym uzasadnionym interesie leży promocja naszych produktów. W tym celu przechowujemy Państwa dane do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystania.

d) Newsletter i oferta doradztwa

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt a) RODO. Przechowujemy Twoje dane do momentu, w którym odwołasz swoją zgodę.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi tutaj art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest reklama naszych produktów. W tym celu przechowujemy Twoje dane do momentu, w którym sprzeciwisz się ich wykorzystywaniu.

e) Body-Check

W ramach tzw. Body Check gromadzimy i zapisujemy dane dotyczące Twoich nawyków i stanu zdrowia. Uzyskujemy je na podstawie ankiety i w całości zapisujemy. Następnie analizujemy te dane, aby rekomendować Ci produkty, które pasują do Twojego stanu zdrowia i są zgodne z Twoimi celami.

Jeżeli zdecydujesz się zamówić szczegółową analizę Body-Check e-mailem, powiążemy Twój adres e-mail z podanymi przez Ciebie informacjami, aby następnie móc Ci je wysłać.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 podpunkt a) i art. 9 ust. 2 podpunkt a) RODO. Otrzymasz osobne wezwanie do wyrażenia jednoznacznej zgody. Przechowujemy Twoje dane do momentu, w którym odwołasz swoją zgodę.

f) Wykorzystywanie danych osobowych w przypadku wyboru metody płatności Klarna

Klarna sprawdza i analizuje podane przez ciebie dane, a w razie uzasadnionego interesu i wątpliwości prowadzi wymianę danych z innymi firmami i wywiadowniami gospodarczymi. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności i według danych określonych w Polityce Prywatności Klarna.

Jeżeli wybierasz usługi płatnicze faktura Klarna i raty Klarna jako metodę płatności, to wyrażasz zgodę na gromadzenie i przekazywanie Klarna danych osobowych niezbędnych do realizacji zakupu na fakturę oraz weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, a także danych niezbędnych do realizacji zakupu na raty i dotyczących zamówienia, takich jak liczba artykułów, numer artykułu, kwota faktury i stawki podatków w procentach. Dane te są przekazywane, aby Klarna mogła wystawić fakturę i sprawdzić tożsamość oraz zdolność kredytową w celu realizacji twojego zakupu.
Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych Klarna ma uzasadniony interes w przekazaniu danych osobowych klienta i potrzebuje ich, aby zasięgnąć informacji w wywiadowniach gospodarczych w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech mogą to być następujące wywiadownie:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Brema
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

W ramach decyzji o uzasadnieniu, wypełnieniu lub zakończeniu stosunku umownego Klarna sprawdza adres oraz gromadzi i wykorzystuje informacje na temat dotychczasowej płatniczości klienta i współczynnikach prawdopodobieństwa dotyczących przyszłej płatniczości. Klarna oblicza te wartości punktowe na podstawie uznanej naukowo metody matematyczno-statystycznej. Klarna wykorzystuje przy tym między innymi twoje dane adresowe. Jeżeli po dokonaniu obliczeń okaże się, że nie posiadasz zdolności kredytowej, Klarna niezwłocznie poinformuje cię o tym fakcie. Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych przez Klarna:

1. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie twoich danych przez Klarna. Klarna może być jednak nadal upoważniona do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, o ile jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji płatności przez Klarna, wymagane prawem lub odbywa się na wezwanie sądu lub urzędu.

2. W dowolnym momencie możesz oczywiście otrzymać informacje o danych osobowych zapisanych przez Klarna. Prawo to gwarantuje ci federalna ustawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli życzysz sobie tego jako klient lub chcesz powiadomić Klarna o zmianie zapisanych danych, możesz napisać na adres datenschutz@klarna.de.

g) Sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej w przypadku wyboru metod płatności Billpay

Jeżeli wybrałeś jedną z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH, to w procesie zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie Billpay danych niezbędnych do realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. Jeżeli wyrazisz zgodę, to twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, numer telefonu, a w przypadku zakupu za poleceniem zapłaty również podany numer konta) oraz dane związane z twoim zamówieniem zostaną przekazane do Billpay.

W celu własnego sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej Billpay lub firma partnerska działająca na zlecenie Billpay przekazuje dane do wywiadowni gospodarczych (wywiadowni) i otrzymuje od nich informacje oraz w razie potrzeby dane dotyczące zdolności kredytowej obliczone na podstawie metod matematyczno-statystycznych, do których niezbędne są między innymi dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat zaangażowanych wywiadowni można znaleźć w Polityce prywatności firmy Billpay GmbH.

W celu ujawniania oszustw i zapobiegania im Billpay korzysta również ze środków pomocniczych osób trzecich. Dane pozyskane za pomocą tych środków pomocniczych są w razie potrzeby szyfrowane u osób trzecich, tak że może je zidentyfikować tylko Billpay. Dane te będą wykorzystywane, tylko jeżeli wybierzesz metodę płatności naszej firmy partnerskiej Billpay, w przeciwnym wypadku dane przepadają automatycznie po 30 minutach.

h) Paypal i Payone

Korzystamy z usług płatniczych Paypal i Payone. Dostawcami tych usług płatniczych są PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”) i BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt n. Menem. Jeżeli wybierzesz płatność za pośrednictwem tych dostawców usług, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane danemu dostawcy. Podstawę prawną przekazania stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest chęć oferowania Ci jak najbardziej urozmaiconych i wygodnych form płatności. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez PayPal i Payone znajdziesz na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full i https://www.payone.com/datenschutz/

3. Odbiorca danych

W obrębie naszej firmy dostęp do Twoich danych mają działy odpowiedzialne za opracowywanie Twoich zapytań. Poza tym współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, jeżeli sami nie możemy zrealizować usługi lub nie możemy jej zrealizować odpowiednio. Podmioty zewnętrzne to przede wszystkim dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnych.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych gwarantuje Ci określone prawa, z których możesz wobec nas skorzystać, o ile istnieją do tego przesłanki prawne.

 • Art. 15 RODO – Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą: Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji o rodzaju tych danych i bliższych okolicznościach ich przetwarzania.
 • Art. 16 RODO – Prawo do sprostowania danych: Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Przy uwzględnieniu celów przetwarzania masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Art. 17 RODO – Prawo do usunięcia danych: Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych. Zwróć uwagę na wyjątek opisany w punkcie II. 4.
 • Art. 18 RODO – Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania.
 • Art. 20 RODO – Prawo do przenoszenia danych: W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celu wypełnienia umowy masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony lub zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Art. 21 RODO – Prawo do wniesienia sprzeciwu: Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które jest wymagane na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub w celu wypełnienia zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
  Jeżeli wniesiesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do takich celów.
 • Art. 77 RODO w poł. z § 19 BDSG – Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. Wszystkie procesy przetwarzania danych wykonane przez nas przed Twoim sprzeciwem pozostają zgodne z prawem. W tym celu możesz po prostu kliknąć link zawarty w każdym mailu i wypisać się z listy mailingowej, dokonać odpowiedniego ustawienia w swoim koncie użytkownika lub wysłać wiadomość na adres . Jeżeli poinformujesz nas w tej wiadomości, że nie chcesz już otrzymywać maili, nie będziemy już wysyłać wiadomości na podany przez Ciebie adres e-mail.

5. Obowiązek udostępnienia danych

Nie ciąży na Tobie umowny ani prawny obowiązek udostępniania nam danych osobowych. Jednak bez uzyskanych od Ciebie danych nie jesteśmy w stanie oferować Ci naszych usług.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, (w tym profilowanie)

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które miałyby dla Ciebie konsekwencje prawne lub oddziaływałyby negatywnie.

7. Internetowe przetwarzanie danych

Aby zwiększyć funkcjonalność naszej oferty internetowej i zapewnić ci większy komfort związany z jej użytkowaniem, korzystamy z tzw. cookies. Cookies pozwalają zapisywać dane na twoim komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Możesz zapobiec zapisywaniu cookies na twoim komputerze dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej oferty.

Podczas odwiedzin na stronie internetowej pliki cookie są zapisywane na twoim komputerze. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na twoim twardym dysku i przyporządkowane do używanej przez ciebie przeglądarki, za pośrednictwem których firma, wykorzystująca cookies (w tym przypadku my) otrzymuje określone informacje. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na twój komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna użytkownikowi i efektywna.

a) Strona internetowa wykorzystuje cookies w następującym zakresie: Cookies tymczasowe (wykorzystanie tymczasowe), cookies stałe (wykorzystanie ograniczone czasowo), third parties cookies (podmiotów zewnętrznych)

b) Cookies tymczasowe są automatycznie kasowane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, który umożliwia przyporządkowanie różnych zapytań jednego użytkownika do wspólnej sesji. Dzięki temu twój komputer zostanie rozpoznany, kiedy powrócisz na stronę internetową. Cookies sesyjne są automatycznie kasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Cookies stałe są automatycznie kasowane po upływie ustalonego czasu, który może być różny dla każdego cookie. W dowolnym momencie możesz skasować cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d) Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. zablokować zapisywanie cookies od podmiotów trzecich albo wszystkich cookies. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w tym przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz określić, że cookies każdorazowo wymagają twojej zgody, zanim zostaną zapisane i włączone. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień twojej przeglądarki znajdziesz na stronach internetowych sprzedawców lub w niniejszej instrukcji obsługi popularnych przeglądarek.

Google Analytics

Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie służące do analizy internetowej i optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. W ramach śledzenia przesyłane są również dane dotyczące zamówionych produktów.

Dane przesłane przez nas i powiązanie z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User ID) lub identyfikatorami dotyczącymi wyświetlania reklam są automatycznie usuwane po 36 miesiącach. Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl.

Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Możesz zapobiec śledzeniu przez Google za pomocą następującej wtyczki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d

Hotjar

Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Na tej stronie internetowej Hotjar (firma zajmująca się analizą usług internetowych) gromadzi i zapisuje dane, z których tworzy pseudonimowe profile użytkowania. Takie profile użytkowania służą do analizy zachowań gości odwiedzających stronę, której wyniki wykorzystujemy do ulepszenia i optymalizacji naszej oferty.

Podstawę prawną korzystania z Hotjar stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: http://www.hotjar.com/privacy

VWO

VWO, 14th Floor, KLJ Tower North, , Netaji Subhash Place, , Pitam Pura, Delhi 110034, Indie

Na tej stronie internetowej VWO (firma zajmująca się analizą usług internetowych) gromadzi i zapisuje dane, z których tworzy pseudonimowe profile użytkowania. Takie profile użytkowania służą do analizy zachowań gości odwiedzających stronę, której wyniki wykorzystujemy do ulepszenia i optymalizacji naszej oferty.

Podstawę prawną korzystania z VWO stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: https://vwo.com/privacy-policy/

Adnymics

adnymics GmbH („Adnymics”), Denisstraße 1b, 80335 Monachium, Niemcy

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię oferowaną przez adnymics GmbH. Stosując pliki cookie Adnymics umożliwia nam prezentację treści potencjalnie interesujących dla użytkownika w spersonalizowanej broszurze (umieszczanej w paczce razem z zamówionym towarem) .

Rekomendacje są generowane na podstawie oglądanych i zakupionych produktów.

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby się sprzeciwić.

Outbrain

Outbrain UK Limited („Outbrain”), 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, Wielka Brytania

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy technologię oferowaną przez Outbrain. Za pomocą plików cookie zapisywanych na Twoim komputerze Outbrain umożliwia nam wskazywanie Ci innych potencjalnie interesujących treści na naszej stronie lub na stronach innych oferentów. Rekomendacje są generowane na podstawie przeczytanych przez Ciebie treści. Outbrain automatycznie wysyła treści i steruje nimi. Dane osobowe nie są zapisywane.

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na stronie http://outbrain.com/legal/privacy

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

Google Maps

Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Na naszej stronie korzystamy z serwisu mapowego Google Maps, usługi oferowanej przez Google. Za pomocą Google Maps oferujemy Ci uzupełnienie adresu, aby zapewnić jego poprawność.

Więcej informacji dotyczących warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html lub na https://policies.google.com/?hl=pl.

Podstawę prawną stosowania Google Maps stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Criteo

Criteo GmbH („Criteo”), Gewürzmühlstraße 11, 80538 Monachium, Niemcy

Nasza strona wykorzystuje technologię Criteo GmbH do celów marketingowych, aby zbierać i zapisywać anonimowe informacje o zachowaniach internautów odwiedzających stronę.

Do celów związanych z remarketingiem podczas wyświetlania naszej strony generowany jest kod Criteo, a na stronie dodawane są tzw. tagi remarketingu. W ten sposób na urządzeniach użytkowników zapisywany jest plik cookie. W tym pliku cookie zapisywana jest informacja, na jakie strony wszedł użytkownik, jakimi treściami się interesuje i jakie kliknął oferty.

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: http://www.criteo.com/de/privacy/

Dodatki Bing

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Na naszej stronie gromadzimy i zapisujemy dane za pomocą dodatków Bing. Zapisane dane pozwalają nam i firmie Microsoft rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę, został przekierowany na naszą stronę i dokonał zakupu. Informacji dotyczącej Twojej tożsamości nie są zapisywane.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Powiadomienia push

CleverPush UG (spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością) („CleverPush”), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg, Niemcy

Na naszej stronie korzystamy z usługi CleverPush, aby poprzez powiadomienia push w przeglądarce wysyłać Ci informacje dotyczące Twojego zamówienia lub zasubskrybowanych tematów.

Na nasze zlecenie CleverPush gromadzi i przetwarza ID Twojej przeglądarki oraz – w przypadku urządzenia mobilnego – ID urządzenia, abyśmy mogli wysyłać Ci powiadomienia push.

Więcej informacji na stronie https://cleverpush.com/faq

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Webtrekk

Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę oferowaną przez Webtrekk GmbH. Webtrekk to firma, która gromadzi i zapisuje dane służące do analizy internetowej.

Zebrane dane dotyczące użytkowania są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP.

Więcej informacji na stronie https://www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Optinmonster

Retyp LLC.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę oferowaną przez Optinmonster. W ten sposób możemy udostępniać użytkownikom naszej strony internetowej dodatkowe oferty w formie reklamy overlay.

Nie przekazujemy danych osobowych firmie Optinmonster.

Więcej informacji na stronie https://optinmonster.com/privacy/

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

facebook

Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu „Custom Audiences” oferowanej przez Facebook. Funkcja ta służy do tego, aby w ramach odwiedzin na portalu społecznościowym Facebook prezentować użytkownikom tej strony internetowej reklamy zgodne z ich zainteresowaniami (dodatki Facebooka). Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś/-aś tę stronę i przyporządkowuje tę informację do Twojego osobistego konta na Facebooku.

Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Google AdWords

Google LLC („Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy i w ramach tego programu używamy śledzenia konwersji. Po kliknięciu na reklamę opublikowaną przez Google zapisywany jest plik cookie do śledzenia konwersji. Za pośrednictwem pliku cookie my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Za pomocą plików cookie konwersji sporządzane są statystyki konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji.

Więcej informacji na stronie https://www.google.de/policies/privacy/

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Zopim

Zendesk Singapore Pte. Ltd., 401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre, #07-01, Singapur 149598

Na naszej stronie korzystamy z usługi czatu oferowanej przez Zopim, aby ułatwić komunikację z użytkownikami naszej strony. Każda rozmowa jest przesyłana do firmy Zopim, a użytkownik jest identyfikowany przez cookie, aby zagwarantować niezakłóconą komunikację.

Więcej informacji na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Awin

AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy

Na naszej stronie korzystamy z usługi Awin/Zanox dla celów „programu partnerskiego”. Przesyłane i zapisywane są informacje o odwiedzonych stronach i dokonanych zakupach.

Więcej informacji na stronie https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

Podstawę prawną stosowania Awin/Zanox stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: https://www.awin.com/pl/nota-prawna

Spoteffects

webeffects GmbH („Spoteffects“), Knorrstr. 69, 80807 Monachium, Niemcy

Na tej stronie internetowej Spoteffects (firma zajmująca się analizą usług internetowych) gromadzi i zapisuje dane, z których tworzy pseudonimowe profile użytkowania. Takie profile użytkowania służą do analizy zachowań gości odwiedzających stronę, której wyniki wykorzystujemy do ulepszenia i optymalizacji naszej oferty.

Więcej informacji na stronie http://www.spoteffects.de/footer/impressum/#c730

Podstawę prawną stosowania Spoteffect stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Squarelovin

Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Niemcy

Na tej stronie korzystamy z usługi Squarelovin, aby wyświetlać Ci kolaż z rekomendowanych zdjęć z Instagrama. Do celów analizy przesyłane są odwiedzone strony produktów oraz suma dokonanego przez Ciebie zakupu.

Więcej informacji na stronie https://squarelovin.com/business/home/privacy/

Podstawę prawną korzystania z usługi stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest wyżej wymieniony cel.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Transactionale

Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, 40127 Bolonia, Włochy

Na naszej stronie korzystamy z usługi Transactionale dla celów „programu partnerskiego”. Przesyłane i zapisywane są informacje o odwiedzonych stronach i dokonanych zakupach.

Więcej informacji na stronie https://www.transactionale.com/privacy-end-users

Podstawę prawną stosowania Transactionale stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Możesz wyrazić sprzeciw pod następującym linkiem: https://www.transactionale.com/privacy-end-users

Newrelic

New Relic Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA

Na tej stronie internetowej Newrelic (firma zajmująca się analizą usług internetowych) gromadzi i zapisuje dane. Dane służą do analizy zachowań gości odwiedzających stronę, której wyniki wykorzystujemy do ulepszania i optymalizacji naszej oferty. Dane osobowe nie są przesyłane.

Podstawę prawną stosowania Newrelic stanowi art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO.

Kliknij tutaj aby wyrazić sprzeciw.

Taboola

Taboola, Inc.,1115 Broadway, 7th fl., NY, 10010, USA

On our website we use the technology of the Taboola. By using cookies stored on your computer, Taboola may provide the user with potentially interesting content within our website or on third-party websites. The recommendations are defined on the basis of the content you read. The content is delivered / controlled automatically by Taboola. Personal data is not stored.

For more information about Terms of Use and Privacy, please seehttps://www.taboola.com/privacy-policy

The use of the service is based on Art. 6 para. 1 lit. f) DS-GVO. Our legitimate interest results from the purpose described above.

You can contradict using the following link:https://www.taboola.com/privacy-policy

8. W razie uwag lub pytań

Podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Chętnie zapoznamy się z Twoimi pytaniami i komentarzami dotyczącymi ochrony danych. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz w celu uzyskania informacji, sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych, a także wycofania udzielonej zgody należy napisać na adres: data-protection@foodspring.com