Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym www.foodspring.de.
Ochrona twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Przy przetwarzaniu danych stawiamy sobie za cel, aby gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać tylko te dane osobowe, które są istotne dla optymalnego i ekonomicznego korzystania z naszych ofert w sklepie internetowym. Chronimy dane zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) oraz niemiecką ustawą o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych (TMG).

Poniżej zamieszczamy wyczerpujące informacje dotyczące tego, kiedy podczas korzystania z naszego sklepu internetowego są zapisywane dane i w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

 

Dane osobowe to informacje, które pozwalają na identyfikację twojej osoby. Należą do nich np. imię i nazwisko lub dane adresowe. Nie zaliczają się do nich informacje, których nie można bezpośrednio połączyć z określoną osobą. Możesz odwiedzić nasz sklep bez podawania danych osobowych.

W celu oceny i stałej poprawy jakości naszego sklepu internetowego korzystamy z narzędzi analitycznych (więcej informacji poniżej) do przeprowadzania analiz statystycznych odwiedzin na naszych stronach (np. które strony produktów są częściej odwiedzane, a które rzadziej lub jak długo gość przebywa na tych stronach). Pozyskane w ten sposób dane podlegają jednak surowej anonimizacji i nie ma możliwości ich powiązania z danymi osobowymi użytkownika.

Bez twojej zgody gromadzimy jedynie dane dotyczące odwiedzin bez powiązania z osobą, jak np. nazwę twojego operatora usług internetowych, stronę, z której nas odwiedzasz lub nazwę wywołanego pliku. Dane te analizujemy wyłącznie w celu optymalizacji naszej oferty i nie pozwalają one na identyfikację twojej osoby.

Podczas tworzenia konta użytkownika zapisujemy niezbędne, dobrowolnie podane przez ciebie dane. Przy składaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym automatycznie zakładamy konto użytkownika na podstawie danych z zamówienia. Dane dotyczące zamówienia wysyłamy ci e-mailem razem z naszymi OWH. Jako zarejestrowany użytkownik możesz w dowolnym momencie przeglądać na swoim koncie klienta dane dotyczące twojego zamówienia oraz wcześniejszych zamówień. Oczywiście w dowolnym momencie możesz zlecić nam usunięcie twojego konta użytkownika. Podane przez ciebie dane wykorzystujemy do wypełnienia i realizacji twojego zamówienia.

W ramach tzw. Body Check zapisujemy również dane dotyczące twoich nawyków i stanu zdrowia. Gromadzimy je na podstawie ankiety, a następnie wykorzystujemy do polecania ci odpowiednich produktów, które są dopasowane do twoich sportowych celów.

Przy zamawianiu newslettera za twoją zgodą zapisujemy twój adres e-mail, który wykorzystujemy do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi.

 Przy zamawianiu newslettera za twoją zgodą zapisujemy twój adres e-mail, który wykorzystujemy do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Stosujemy przy tym procedurę double opt-in, tzn. wysyłamy ci nasz newsletter mailowy, tylko jeżeli wyraziłeś na to zgodę. W tym celu wysyłamy ci e-mail potwierdzający, w którym prosimy o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie linka podanego w e-mailu. Rezygnacja z subskrypcji newslettera jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem). Dodatkowo w każdym newsletterze znajdziesz link do rezygnacji z newslettera.

 Jako klient foodspring otrzymasz od nas e-mailem bezpłatną ofertę doradztwa oraz polecenia produktów. Jako klient otrzymasz ofertę doradztwa oraz polecenia produktów niezależnie od tego, czy zasubskrybowałeś newsletter. W ten sposób chcemy przesyłać ci informacje o produktach z naszej oferty, które pasują do twojej historii zamówień i które na podstawie twoich ostatnich zakupów mogłyby wzbudzić twoje zainteresowanie. Oczywiście ściśle przestrzegamy przy tym przepisów prawa. Rezygnacja z oferty doradztwa i poleceń produktów jest możliwa w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem). Dodatkowo w każdym e-mailu znajdziesz link do rezygnacji.
 
Aby zapewnić ci coraz przyjemniejsze zakupy i chronić cię przed niepotrzebnymi reklamami, wykorzystujemy przesłane przez ciebie i wygenerowane automatycznie informacje, aby przesyłać ci spersonalizowane reklamy dopasowane do ciebie i twoich zainteresowań. Wykorzystujemy przy tym wyłącznie informacje poddane pseudonimizacji, takie jak potwierdzenia otrzymania i przeczytania e-maili, twoją historię zamówień, datę i czas odwiedzin na stronie internetowej, odwiedzone przez ciebie strony produktów. Analiza i ocena tych informacji umożliwia nam przesyłanie ci spersonalizowanych reklam. Naszym celem jest dobieranie dla ciebie przydatnych i ciekawych reklam. Chcemy uniknąć przypadkowości i przesyłać ci tylko takie reklamy (np. w formie newsletterów, poleceń produktów w e-mailach, reklamy listownej lub dołączanej do paczek), które są zgodne z twoimi zainteresowaniami. Jeżeli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam, w dowolnym momencie możesz się sprzeciwić wszystkim lub tylko określonym środkom reklamy bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem).
 

W celu optymalizacji naszej oferty prowadzimy badania rynku i opinii publicznej. Twoje odpowiedzi udzielone w ankietach wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej do celów statystycznych oraz dla foodspring GmbH. Twoich odpowiedzi nie przekazujemy osobom trzecim, nie publikujemy ani nie zapisujemy w powiązaniu z twoim adresem e-mail ani innymi danymi osobowymi. W dowolnym momencie możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu danych do badania rynku i opinii publicznej, w odniesieniu do wszystkich lub tylko określonych środków, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty powiadomienia zgodnie z taryfami podstawowymi. Wystarczy wysłać informację w formie tekstowej na adres podany w punkcie 13 (np. e-mailem, listem). Dodatkowo w każdym e-mailu z ankietą znajdziesz link do rezygnacji.

2. Przekazywanie danych osobowych

 

Generalnie nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że są to firmy, które świadczą na naszą rzecz usługi związane z realizacją zamówienia. Zaliczają się do nich na przykład partnerskie firmy logistyczne i operatorzy płatności. Zgodę na przekazywanie danych uzyskaliśmy bezpośrednio od ciebie lub na przekazywanie danych zezwalają przepisy prawa. W dowolnym momencie możesz odwołać zgodę na przekazywanie danych.

Jeżeli wyłożymy środki, np. w przypadku polecenia zapłaty, to w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zasięgamy w razie potrzeby informacji na temat zdolności kredytowej ustalanej na podstawie metody matematyczno-statystycznej w firmie PAYONE GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kilonia, Niemcy. Przekazujemy przy tym firmie PAYONE GmbH & Co. KG dane niezbędne do zbadania zdolności kredytowej i wykorzystujemy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niedotrzymania zobowiązań płatniczych do podjęcia wyważonej decyzji dotyczącej uzasadnienia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego.

Informacja o zdolności kredytowej może zawierać wskaźniki prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i do obliczania których wykorzystuje się między innymi dane adresowe. Dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

3. Pliki cookie

 

Aby zwiększyć funkcjonalność naszej oferty internetowej i zapewnić ci większy komfort związany z jej użytkowaniem, korzystamy z tzw. cookies. Cookies pozwalają zapisywać dane na twoim komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Możesz zapobiec zapisywaniu cookies na twoim komputerze dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej oferty.

Podczas odwiedzin na stronie internetowej pliki cookie są zapisywane na twoim komputerze. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na twoim twardym dysku i przyporządkowane do używanej przez ciebie przeglądarki, za pośrednictwem których firma, wykorzystująca cookies (w tym przypadku my) otrzymuje określone informacje. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na twój komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna użytkownikowi i efektywna.

a) Strona internetowa wykorzystuje cookies w następującym zakresie: Cookies tymczasowe (wykorzystanie tymczasowe), cookies stałe (wykorzystanie ograniczone czasowo), third parties cookies (podmiotów zewnętrznych)

b) Cookies tymczasowe są automatycznie kasowane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności cookies sesyjne. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, który umożliwia przyporządkowanie różnych zapytań jednego użytkownika do wspólnej sesji. Dzięki temu twój komputer zostanie rozpoznany, kiedy powrócisz na stronę internetową. Cookies sesyjne są automatycznie kasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Cookies stałe są automatycznie kasowane po upływie ustalonego czasu, który może być różny dla każdego cookie. W dowolnym momencie możesz skasować cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d) Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i np. zablokować zapisywanie cookies od podmiotów trzecich albo wszystkich cookies. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w tym przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz określić, że cookies każdorazowo wymagają twojej zgody, zanim zostaną zapisane i włączone. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień twojej przeglądarki znajdziesz na stronach internetowych sprzedawców lub w niniejszej instrukcji obsługi popularnych przeglądarek.

 

4. Prawo do uzyskania informacji

 

Jako użytkownik naszej oferty internetowej masz prawo zażądać od nas informacji dotyczących twojej osoby lub danych zapisanych w odniesieniu do twojego pseudonimu. Na twoje życzenie możemy również udzielić informacji drogą elektroniczną.

 

5. Wykorzystywanie danych osobowych w przypadku wyboru metody płatności Klarna

 

Klarna sprawdza i analizuje podane przez ciebie dane, a w razie uzasadnionego interesu i wątpliwości prowadzi wymianę danych z innymi firmami i wywiadowniami gospodarczymi. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności i według danych określonych w Polityce Prywatności Klarna.

Jeżeli wybierasz usługi płatnicze faktura Klarna i raty Klarna jako metodę płatności, to wyrażasz zgodę na gromadzenie i przekazywanie Klarna danych osobowych niezbędnych do realizacji zakupu na fakturę oraz weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, a także danych niezbędnych do realizacji zakupu na raty i dotyczących zamówienia, takich jak liczba artykułów, numer artykułu, kwota faktury i stawki podatków w procentach. Dane te są przekazywane, aby Klarna mogła wystawić fakturę i sprawdzić tożsamość oraz zdolność kredytową w celu realizacji twojego zakupu.
Zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych Klarna ma uzasadniony interes w przekazaniu danych osobowych klienta i potrzebuje ich, aby zasięgnąć informacji w wywiadowniach gospodarczych w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech mogą to być następujące wywiadownie:

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Brema
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

W ramach decyzji o uzasadnieniu, wypełnieniu lub zakończeniu stosunku umownego Klarna sprawdza adres oraz gromadzi i wykorzystuje informacje na temat dotychczasowej płatniczości klienta i współczynnikach prawdopodobieństwa dotyczących przyszłej płatniczości. Klarna oblicza te wartości punktowe na podstawie uznanej naukowo metody matematyczno-statystycznej. Klarna wykorzystuje przy tym między innymi twoje dane adresowe. Jeżeli po dokonaniu obliczeń okaże się, że nie posiadasz zdolności kredytowej, Klarna niezwłocznie poinformuje cię o tym fakcie. Wycofanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych przez Klarna:

1. W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie twoich danych przez Klarna. Klarna może być jednak nadal upoważniona do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, o ile jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji płatności przez Klarna, wymagane prawem lub odbywa się na wezwanie sądu lub urzędu.

2. W dowolnym momencie możesz oczywiście otrzymać informacje o danych osobowych zapisanych przez Klarna. Prawo to gwarantuje ci federalna ustawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli życzysz sobie tego jako klient lub chcesz powiadomić Klarna o zmianie zapisanych danych, możesz napisać na adres datenschutz@klarna.de.

 

6. Sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej w przypadku wyboru metod płatności Billpay

Jeżeli wybrałeś jedną z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH, to w procesie zamówienia zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie Billpay danych niezbędnych do realizacji płatności oraz sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej. Jeżeli wyrazisz zgodę, to twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, data urodzenia, numer telefonu, a w przypadku zakupu za poleceniem zapłaty również podany numer konta) oraz dane związane z twoim zamówieniem zostaną przekazane do Billpay.

W celu własnego sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej Billpay lub firma partnerska działająca na zlecenie Billpay przekazuje dane do wywiadowni gospodarczych (wywiadowni) i otrzymuje od nich informacje oraz w razie potrzeby dane dotyczące zdolności kredytowej obliczone na podstawie metod matematyczno-statystycznych, do których niezbędne są między innymi dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat oraz na temat zaangażowanych wywiadowni można znaleźć w Polityce prywatności firmy Billpay GmbH.

W celu ujawniania oszustw i zapobiegania im Billpay korzysta również ze środków pomocniczych osób trzecich. Dane pozyskane za pomocą tych środków pomocniczych są w razie potrzeby szyfrowane u osób trzecich, tak że może je zidentyfikować tylko Billpay. Dane te będą wykorzystywane, tylko jeżeli wybierzesz metodę płatności naszej firmy partnerskiej Billpay, w przeciwnym wypadku dane przepadają automatycznie po 30 minutach.

 

7. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google Analytics

 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia analitycznego firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies” tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez ciebie z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookies dotyczące korzystania przez ciebie z tej strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej twój adres IP zostaje wcześniej skrócony przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany. Z polecenia operatora tej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji w celu przeanalizowania procesu korzystania przez ciebie z tej strony internetowej i sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej, aby móc realizować dalsze usługi na rzecz operatora strony internetowej związane z korzystaniem z tej strony oraz z internetu. Adres IP przekazany przez twoją przeglądarkę w ramach stosowania narzędzia Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies dokonując odpowiedniego ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w tym przypadku nie będziesz ewentualnie mógł korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto możesz zapobiec rejestracji przez Google pozyskanych przez cookies danych, które dotyczą wykorzystywania witryny internetowej (włącznie z twoim adresem IP) oraz dalszemu przetwarzaniu tych danych przez Google, ściągając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

8. Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek Facebooka

 

Nasza strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Można je rozpoznać po logo Facebook i przycisku „Like” („Lubię to”) na naszej stronie. Zestawienie możliwych wtyczek Facebooka znajdziesz pod następującym linkiem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za pośrednictwem tej wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to) przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Facebook, jeżeli odwiedzisz naszą stronę. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś nasze strony ze swojego adresu IP. Jeżeli klikniesz na przycisk Facebooka „Lubię to” na naszych stronach i jednocześnie będziesz zalogowany na swoim koncie na Facebooku, to link do treści na naszej stronie pojawi się na twoim profilu na Facebooku. Facebook będzie mógł przyporządkować twoją wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika. Informujemy również, że jako oferent stron internetowych nie posiadamy informacji o treści przekazanych danych oraz sposobie ich wykorzystywania przez Facebook. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Polityki prywatności firmy Facebook, skorzystaj z następującego linka: http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeżeli nie chcesz, aby Facebook przyporządkował twoją wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika na Facebooku, na czas odwiedzin naszej strony wyloguj się ze swojego konta na Facebooku. Możesz również całkowicie zablokować pobieranie wtyczek Facebooka korzystając z dodatków add on do swojej przeglądarki, takich jak np. „Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

9. Polityka prywatności dotycząca korzystania z Google +1

 

Nasza witryna internetowa wykorzystuje przycisk „+1″ serwisu społecznościowego Google Plus, należący do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Przycisk można rozpoznać po znaku „+1″ na białym lub kolorowym tle.

Jeżeli otworzysz stronę na naszej witrynie internetowej, na której znajduje się taki przycisk, przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość przycisku „+1″ zostanie przesłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i połączona ze stroną. Nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez Google przy wykorzystaniu tego przycisku, można jednak przyjąć, że zalicza się do nich twój adres IP.

Cel i zakres pobierania danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google, jak i związane z tym prawa i możliwości dokonania ustawień przez użytkownika w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych dotyczących przycisku „+1″: http://www.google.com/intl/pl/+/policy/+1button.html

Jeżeli jesteś członkiem Google Plus i nie chcesz, aby Google gromadził twoje dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej i łączył je z twoimi danymi zapisanymi w Google, to przed odwiedzinami na naszej stronie musisz się wylogować z Google Plus. Gdy jesteś zalogowany, możliwe jest bezpośrednie przyporządkowanie danych do profilu Google+. Wylogowanie z Google+ zapobiega przyporządkowaniu danych do profilu Google+. Możesz również całkowicie zablokować pobieranie wtyczek Google korzystając z dodatków add on do swojej przeglądarki, takich jak np. script blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

 

10. Polityka prywatności dotycząca korzystania z portalu Twitter

 

Nasze strony internetowe korzystają również z funkcji portalu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Jeżeli jesteś zalogowany na portalu Twitter i klikniesz na przycisk „Re-Tweet” (podaj dalej), to odwiedzana przez ciebie strona internetowa zostanie dodana do twojego profilu Twitter i będzie widoczna dla innych użytkowników. W związku z tym przekazywane są również dane do portalu Twitter. Wylogowanie się z portalu Twitter zapobiega bezpośredniemu przyporządkowaniu danych do konta na portalu Twitter. Informujemy również, że jako oferent stron internetowych nie posiadamy informacji o treści przekazywanych danych oraz sposobie ich wykorzystywania przez Twitter. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Polityki prywatności firmy Twitter, skorzystaj z następującego linka: http://twitter.com/privacy. Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na portalu Twitter pod następującym linkiem: http://twitter.com/account/settings. Jeżeli nie chcesz, aby Twitter bezpośrednio łączył twoje dane zgromadzone za pośrednictwem naszej witryny internetowej z twoim kontem na portalu Twitter, to przed odwiedzinami na naszej stronie musisz się wylogować z Twittera. Możesz również całkowicie zablokować pobieranie wtyczek Twittera korzystając z dodatków add on do swojej przeglądarki, takich jak np. script blocker „NoScript“

 

11. Korzystanie z Pinterest

 

Nasza strona korzysta z wtyczek sieci społecznościowej Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Wtyczkę Pinterest można rozpoznać po przycisku „Pin it” (Przypnij to) na naszej stronie.

Jeżeli będziesz zalogowany na swoim koncie na Pinterest i klikniesz przycisk Pinterest „Pin it”, to możesz umieścić linki prowadzące na naszą stronę na swoim profilu na Pinterest. W ten sposób Pinterest może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do twojego konta użytkownika. Informujemy również, że jako oferent stron internetowych nie posiadamy informacji o treści przekazywanych danych oraz sposobie ich wykorzystywania przez Pinterest. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Pinterest. 

 

12. Tworzenie pseudonimowych profili użytkowania do celów analitycznych

 

Na niniejszej stronie internetowej Hotjar i VWO (firmy zajmujące się analizą usług internetowych) gromadzą i zapisują dane, z których tworzą pseudonimowe profile użytkowania. Takie profile użytkowania służą do analizy zachowań gości odwiedzających stronę, której wyniki wykorzystujemy do ulepszenia i optymalizacji naszej oferty. Do tego celu mogą być wykorzystywane cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę, które umożliwiają jej rozpoznanie podczas ponownej wizyty na naszej stronie. Bez uzyskania osobnej, wyraźnej zgody osoby, dla której stworzono pseudonimizowany profil użytkowania, profile te nie są łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. W dowolnym momencie możesz się sprzeciwić gromadzeniu i zapisywaniu danych do celów analizy usług internetowych ze skutkiem na przyszłość, postępując zgodnie z instrukcjami na następujących stronach: http://www.hotjar.com/privacy i https://vwo.com/privacy-policy/.

 

13. Kontakt i inne informacje

 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych oraz w celu zasięgnięcia informacji, korekty, zablokowania lub usunięcia danych, a także wycofania udzielonej zgody należy zadzwonić pod numer:

foodspring GmbH
Tytuł: Ochrona danych
Chausseestraße 8E
10115 Berlin

E-mail: service@foodspring.pl